Hoe iPractice met opleiden bijdraagt aan de GGZ van de toekomst

Simone das Dores over opleiden

iPractice wil mentale gezondheid bereikbaar maken voor iedereen die dat nodig heeft. We willen dat de GGZ toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit blijft. Dit doen wij door zelf ontwikkelde technologie in te zetten in de zorg voor onze cliënten. En om onze psychologen te ondersteunen in hun werk, bijvoorbeeld bij hun administratie. Op deze manier kunnen onze psychologen meer tijd besteden aan dat waarvoor ze worden opgeleid, namelijk cliëntenzorg. 

Wij vinden het belangrijk dat meer psychologen leren werken met technologie. Met onze praktijkopleiding tot GZ-psycholoog dragen we bij aan het vergroten van de capaciteit en effectiviteit van (GZ-)psychologen en dus aan een toekomstbestendige GGZ. Klinisch psycholoog en praktijkopleider Simone das Dores neemt ons mee in de visie van iPractice op opleiden.

 

Wat is de visie van iPractice op opleiden?

“Bij iPractice vinden we het belangrijk om evidence based op te leiden. We hebben een transdiagnostische visie op zorg die uitgaat van de kracht van cliënten én van onze psychologen. Voorbij protocollen en stoornisgerichte behandelvormen. Binnen onze instelling werken we doelgericht, tijdgebonden en intensief. Dit krijgen onze psychologen ook vanaf de eerste dag mee.

iPractice onderscheidt zich van veel andere zorgorganisaties door de positieve insteek en het veelvuldig oefenen. In onze onderwijsprogramma’s komen deze twee aspecten terug. Positief taalgebruik is een voorbeeld van hoe een positieve mindset bijdraagt aan de verlaging van de lijdensdruk. Daarnaast stellen we ‘deliberate practice’ centraal. Deliberate practice betekent bewust en weloverwogen oefenen. Oefenen vinden wij erg belangrijk voor onze psychologen en voor de psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog. Uiteraard helpen wij cliënten ook oefenen met de vaardigheden die we hen aanleveren.”

 

Hoe draagt iPractice met het opleiden bij aan de GGZ van de toekomst?

“Onze missie is om de GGZ ook in de toekomst toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit te houden. Om dit te realiseren, leiden we onze psychologen op tot psychologen die denken in mogelijkheden, krachten zien en die gebruiken. 

We leren psychologen technologie te gebruiken aanvullend op de gesprekken met cliënten. We noemen dit blended care. Daarnaast werken psychologen bij iPractice in een team, samen met de cliënt. Een team bestaat uit de cliënt, een spreekkamer psycholoog en een online psycholoog. De online psycholoog wordt opgeleid om het laagdrempelige en ondersteunde contact met de cliënt zo goed mogelijk uit te voeren. De spreekkamer psycholoog wordt opgeleid om zo goed mogelijk samen te werken met de online psychologen en optimaal gebruik te maken van digitale zorg en technische ondersteuning. Op deze manier blijven de administratielast en kosten zo laag mogelijk. Dit houdt de zorg toegankelijk en betaalbaar. De focus op tijdgebonden en doelgericht werken dragen hier ook aan bij.“

 

Hoe ziet het opleidingstraject eruit bij iPractice?

“Nieuwe medewerkers maken tijdens het tweedaagse onboarding programma kennis met onze werkwijze. Iedere collega krijgt een buddy toegewezen die hen wegwijs maakt in hoe we werken. Vervolgens krijgt iedere psycholoog de mogelijkheid om zich te ontwikkelen binnen de eigen functie. ‘Learning on the job’ vinden we belangrijk; er is veel ruimte om van collega’s te leren, bijvoorbeeld in de MDO’s, deskundigheidsbevordering meetings en werkbegeleiding.”

 

Het opleiden van online psychologen
“Online psychologen zijn vaak startende master psychologen. Zij krijgen wekelijks één uur begeleide intervisie. Tijdens de intervisie krijgen ze les over diverse thema’s, wordt er geoefend en kunnen ze casuïstiek inbrengen. Deliberate practice is leidend. Wij zijn van mening dat je het meeste leert door het anderen uit te leggen en door te oefenen. Middels ‘Train de trainer’ bijeenkomsten worden psychologen uitgedaagd om een eigen programma te schrijven en hier oefeningen bij te bedenken. “

 

Het opleiden van spreekkamer psychologen
“Spreekkamer psychologen zonder BIG registratie krijgen wekelijks één uur werkbegeleiding van een BIG-geregistreerde psycholoog. Ook hier ligt de nadruk op het vergaren van kennis en het oefenen, gebruikmakend van de handvatten die in de werkbegeleiding worden geboden.”


Het opleiden tot GZ-psychologen

“In Amsterdam en Utrecht bieden we de GZ-opleiding aan. Jaarlijks leiden we minimaal 4 PioGs op tot GZ-psycholoog. De praktijkstage biedt iPractice aan samen met samenwerkingspartners. De samenwerking met de opleidingsorganisaties én de uitwisseling met andere zorgorganisaties, leidt tot een goede uitwisseling van kennis en ervaringen die wij inzetten om onze zorg te verbeteren.” 

 

Welke opleidingsmogelijkheden stelt iPractice beschikbaar?

“iPractice heeft een eigen iPractice Academy. In deze Academy ontwikkelen we trainingen, organiseren we incompany trainingen en maandelijkse meetings voor deskundigheidsbevordering. Denk aan trainingen, zoals ‘hoe doe ik een intake’ en ‘impactvol behandelen’’. Deze trainingen zijn verplicht voor iedereen in het eerste jaar en daarna voor iedereen beschikbaar om te herhalen. Suïcidepreventie trainingen en de kindcheck training bieden we blijvend aan om de kwaliteit van zorg te optimaliseren.

Naast trainingen vanuit de eigen iPractice Academy stellen we aan iedereen opleidingsbudget beschikbaar. Psychologen kunnen hun opleidingsbudget besteden aan geaccrediteerde cursussen. Denk aan ACT en oplossingsgerichte therapie

Maandelijks delen we met elkaar ‘impact stories’ in onze strategiemiddag. Dit zijn verhalen over impact die we hebben gemaakt op onze cliënten. Op deze manier blijven we elkaar herinneren aan het verschil dat we maken in het leven van onze cliënten. Deze vorm van ‘Learning by Excellence’ past ook goed in onze oplossingsgerichte visie en positieve mindset.” 

 

Ben je na het lezen van dit artikel benieuwd geworden naar de opleidingsmogelijkheden bij iPractice? Of wil je meer informatie over werken bij iPractice? Neem dan contact met ons op!

Vul hieronder het contactformulier in.

Hoi! Ik ben Jolien, Talent Acquisition Specialist. Heb je vragen over iPractice of over een vacature? Twijfel niet en neem contact met me op!

recruiter_jolien_gesink_ipractice

Jolien Gesink, Talent Acquisition Specialist. [email protected]

Contactformulier

Ook kun je het contactformulier invullen. Dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

    AcademyEven voorstellenNieuws
    ×