Wijzigingen per 1 januari

Gecontroleerd door psycholoog : Anna Bigot

Betaling van zorg door psychologen verandert per 1 januari 2022

Per 2022 verandert de manier waarop behandelingen door psychologen worden afgerekend. Tot 2022 wordt de behandeling na afloop van de hele behandeling in rekening gebracht. Deze behandeltrajecten hebben een vast tarief. Jij (of jouw verzekeraar) ontvangt een factuur na einde behandeling.

Per 1 januari 2022 wordt zorg door psychologen betaald per consult. Aan het eind van elke maand ontvang jij (of jouw zorgverzekeraar) een rekening. Op deze rekening vind je de samenvatting van de contactmomenten tussen jou en onze psychologen.

Omdat de totale kosten van jouw behandeling afhangen van het aantal contacten dat je hebt gehad, geven we je vooraf een inschatting van de kosten. De uiteindelijke kosten kunnen daarvan iets afwijken, zie “Wat kost een psycholoog?”. In het geval dat je verzekerd bent bij een verzekeraar met wie wij een afspraak hebben wordt de gehele behandeling vergoed (excl. eventueel eigen risico), zie “Wat kost een psycholoog?” – “Vergoedt mijn verzekering de kosten voor een psycholoog?”.

iPractice biedt:

De zorg van iPractice verandert niet

De zorg die iPractice biedt verandert niet. Alleen de manier van afrekenen verandert.

 

Eigen risico

De Tweede Kamer heeft bepaald dat vanaf 2022 het Eigen Risico niet meer per behandeling, maar per kalenderjaar in rekening wordt gebracht. Dit is niet het beleid van iPractice, maar landelijk bepaald. 

 

Kosten van zorg als je behandeling is gestart in 2021

De Tweede Kamer heeft bepaald dat vanaf 2022 het Eigen Risico niet meer per behandeling, maar per kalenderjaar in rekening wordt gebracht. Dit is niet beleid van iPractice, maar landelijk bepaald. Houd hier rekening mee als je behandeling over kalenderjaren heen gaat.

Ik ben mijn behandeling bij iPractice gestart in 2021

Als je behandeling bij iPractice in 2021 is gestart en de behandeling loopt door in 2022, dan krijg je te maken met deze nieuwe wetgeving. Wat betekent dit voor je?

  • Je behandeling loopt gewoon door; je psycholoog vertelt je hoelang je behandeling in 2022 nog duurt
  • De contacten die je in 2021 hebt gehad worden met jou (of jouw zorgverzekeraar) in 2021 afgerekend
  • De contacten in 2022 worden maandelijks bij jou (of jouw zorgverzekeraar in rekening gebracht)
  • Jouw zorgverzekeraar zal de zorg in 2021 én 2022 ten last brengen van uw Eigen Risico
  • Mocht je van zorgverzekeraar wisselen per 1 januari dan gelden per 1 januari de polisvoorwaarden van je nieuwe zorgverzekeraar voor de zorg in 2022

Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar de online informatie folder van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) of je eigen verzekeraar.

 

 

Matching Psycholoog : Anna Bigot

“Door de combinatie van verdiepende en reflecterende gesprekken op locatie, met persoonlijke online gesprekken hebben wij bij iPractice geen wachttijden, je kunt direct aan de slag met onze interactieve zorgprogramma’s.“

Aan de slag met een professional?

Neem vandaag nog vrijblijvend contact op met 1 van onze psychologen om te praten over jouw klachten en krijg informatie over een passend behandelprogramma.