Anne is psycholoog bij iPractice. Zij hanteert graag een actieve en persoonsgerichte samenwerking en haar manier van werken is open, transparant en warm. Anne probeert altijd naar de mens achter de klacht te kijken en hoopt bij te dragen aan het bieden van perspectief. Een belangrijk uitgangspunt is het leren hoe iemand invloed op het leven kan uitoefenen om zo ruimte te kunnen maken voor de dingen in het leven die echt waardevol zijn.

In de specialistische GGZ heeft Anne ervaring opgedaan met het behandelen van uiteenlopende psychische klachten als angst– en stemmingsstoornissen, ADHD en somatische klachten. In therapie maakt zij gebruik van onder andere CGT, ACT en EMDR. Zij spreekt zowel Nederlands als Engels.

Anne heeft klinische- en gezondheidspsychologie gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Na haar opleiding heeft ze verschillende cursussen gevolgd om haar kennis te verbreden.