GZ-psycholoog

Uitdagende positie als psycholoog-hoofdbehandelaar of psychotherapeut bij een vernieuwende zorginstelling in de geestelijke gezondheidszorg in Amsterdam (20 – 36 uur).

Bekijk vacature

GZ-psycholoog (20-36 uur)

Werken in hartje Amsterdam in een leuk en dynamisch team? Wij bieden je een kleinschalige en innovatieve omgeving waarin kwaliteit en ruimte voor ontwikkeling voorop staan.

Wie ben jij?

Je bent goed opgeleid en BIG-geregistreerd. Je bent optimistisch, je hebt tempo maar kunt ook vertragen, je houdt van de dialoog en je hebt een goed ontwikkeld zorginhoudelijk inzicht. Naast het vakmanschap als GZ-psycholoog of psychotherapeut, vind je het leuk om geïnspireerd te worden door domeinen buiten de psychologie, zoals door filosofie, sport, kunst of nieuwe technologie.

Wat is iPractice?

 • iPractice is een zorginstelling die reguliere behandelcontacten aanvult met dagelijkse online begeleiding en interventies.
 • Wij hebben inhouse expertise op het gebied van technologieontwikkeling, waardoor onze interactieve zorgprogramma’s makkelijk toegankelijk zijn en echt bijdragen aan betere diagnostiek en behandeling.
 • Als GZ-psycholoog of psychotherapeut ben je verantwoordelijk voor de reguliere behandelcontacten op onze prachtige locaties in het centrum van Amsterdam. De online interventies worden uitgevoerd door ons team van online psychologen (MSc-psychologen).
 • Wat betreft behandeling combineren wij klachtgerichte interventies met transdiagnostische interventies gericht op leefstijl, sociale relaties en maatschappelijke participatie. Wij hanteren de evidence based principes van cognitieve gedragstherapie (CGT), acceptance and commitment therapy (ACT), EMDR, oplossingsgerichte therapie en positieve psychologie.
 • Wij werken met interactieve zorgprogramma’s met als doel om onze cliënten te motiveren richting nieuwe, helpende patronen van denken, voelen en doen.
 • Wij behandelen mensen met angst, depressie, trauma, burn-out, milde persoonlijkheidsproblematiek en/of (psycho)somatische aandoeningen. Onze verwijzers zijn huisartsen.
 • Wij streven naar integrale zorg, met korte lijnen naar disciplines binnen en buiten de GGZ. Een intake bij de fysiotherapeut en fysieke training of running therapy kunnen onderdeel zijn van ons aanbod. Op het gebied van farmacologie werken wij samen met huisartsen en psychiaters.
 • Onze behandelingen worden vergoed door zorgverzekeraars conform de basis GGZ. Wij bedienen ook cliënten die hun behandelingen (deels) zelf betalen. In de loop van 2020 gaan wij ook specialistische zorg leveren.

Wat maakt ons een aantrekkelijke werkgever?

 • Binnen de kaders van evidence based werken is er ruimte voor behandeling op maat.
 • Wij matchen de arbeidsvoorwaarden van de grote GGZ instellingen: je ontvangt een dienstverband/salaris met pensioenregeling, vakantiegeld, dertiende maand en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. In plaats van een dienstverband, kun je ook kiezen voor freelance/ZZP basis.
 • Wij geloven in een kleine organisatie waarin het management ondersteunend is aan de behandelaar en de behandelaar actief betrokken wordt bij de zorginhoudelijke en strategische koers van de instelling.
 • Wij vinden dat je als behandelaar moet kunnen doen waar je goed in bent: zorg verlenen. Daarom optimaliseren en automatiseren wij onze administratieve processen opdat administratie tot een minimum beperkt wordt.
 • Wij geloven in het effect van een healing environment. Dit geldt niet alleen voor de cliënt, maar ook voor de behandelaar. Je werkt prettig in een mooie en inspirerende omgeving. Wij bieden je deze omgeving op onze locatie aan de Keizersgracht.
 • De waarden die we aan onze cliënten meegeven, passen we ook toe op onszelf. Daarom bieden wij bovengemiddeld ruimte voor overleg, reflectie, persoonlijke ontwikkeling en opleiding. Wij organiseren wekelijks een indicatie-staf en multidisciplinair overleg. Maandelijks is er een intervisie. Elk kwartaal is er overleg over de zorginhoudelijke en strategische koers van de praktijk.
 • Om richting te geven aan je professionele ontwikkeling, ontvang je een opleidingsbudget van 1.600 euro per jaar, die je kan besteden aan congressen, externe supervisie en cursussen. We maken samen een ontwikkelplan dat we periodiek evalueren.

​Wat worden jouw verantwoordelijkheden?

 • Je levert als hoofdbehandelaar patiëntenzorg (diagnostiek en behandeling)
 • Je onderhoudt actief contacten met verwijzers
 • Je neemt deel aan het intercollegiale overleg
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling van onze interactieve zorgprogramma’s
 • Je geeft werkbegeleiding aan MSc-psychologen

​Vervolgstappen

Stuur je motivatiebrief en CV naar Gijs Coppens, GZ-psycholoog, via zoila@ipractice.nl.

Voor vragen over de vacature kun je bellen met 06-25339682.

Als je geïnteresseerd bent willen we je vragen zo spoedig mogelijk je brief en CV op te sturen. Een gesprek wordt in overleg gepland.

Kernwoorden: blended care, interactieve zorgprogramma’s, evidence based, healing environment, aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en opleidingsbudget.

Tech Lead

To facilitate growth, we want to expand our technology team with a Tech Lead. You will work closely together in a team with three developers and a product owner. You will be actively involved to expand the team with more developers.

Om de groei te faciliteren willen wij ons technologie team uitbreiden met een Tech Lead. Je werkt nauw samen in een team met drie programmeurs en een product owner. Je wordt actief betrokken om het team uit te breiden met meer programmeurs.

View vacancy

Position at a fast-growing and well-founded start-up at the interface of new technology (AI / Apps) and healthcare. Initiative from well-known tech investors with a proven track record.

To facilitate growth, we want to expand our technology team with a Tech Lead. You will work closely together in a team with three developers and a product owner. You will be actively involved to expand the team with more developers.

Who are you?

We are looking for a Tech Lead for our fast-growing health & technology start-up

 • Professional software developer with experience in designing and building applications and integrations
 • You have the ability to oversee the application landscape in health tech and integrate various existing applications into our own system
 • You have a lot of energy with which you search for elegant and simple solutions for complex (back-end) problems
 • You have experience in translating business wishes into creative IT solutions
 • You have a clear vision of how you can build software in a sustainable way
 • You get positive energy from the dynamics of a start-up environment
 • Seniority with .NET Core (C#) en/of React (Javascript)
 • You have a strategic mindset and 5 to 10 years of relevant work experience

What is iPractice?

Our OpenUp and iPractice ventures help people become and stay mentally and physically healthy. We continuously develop our practice and online platform for mental well-being. Users can start directly with various online programs and connect face to face with a psychologist. All programs are evidence-based, result-oriented and short and sweet. Sustainable results come from daily practice and users are supported by an accessible system and network of psychologists. We offer our services all over Europe, in various languages. We help hundreds of people every day and the number of users is growing fast.

Our philosophy

You can see psychological well-being as a well trained body. If you take good care of your body every day, you will be strong. A strong body that can take a beating, a body that recovers quickly and that has a healthy immune system. The same goes for the psyche. If you take good care of your psyche, it will become stronger, more flexible and capable of recovery after psychological pain.

We believe that professional help should be accessible to everyone. Accessible and affordable.

Our technology

We develop software for our psychologists and clients. We make data accessible for both type of users and connect with multiple existing healthcare applications. The core is our own backend is build in .NET Core 2.2 with a SQL database and a fronted which is split into two React apps. We use Azure and GitLab. We are continuously developing new features, and maintain our existing systems. Due to the close cooperation with our psychologists you will directly see the impact that our software makes on their day to day work.

New features/challenges might include: combining data from multiple sources to give the user insight in the state of their treatment, keep multiple connected systems in sync, develop a new online mental heath check to give users insight in their mental well-being.

What do others say about us?

iPractice: https://ipractice.nl/blog/
OpenUp: https://www.openup.care/nieuws

Interested?

Call or message Gijs Coppens, founder, on 06-25339682 or email gijs@ipractice.nl

Bekijk vacature

Positie bij snelgroeiende en goed gefunde start-up op het snijvlak van nieuwe technologie (AI/Apps) en gezondheidszorg.  Initiatief van bekende tech-investors met bewezen track-record.  

Om de groei te faciliteren willen wij ons technologie team uitbreiden met een Tech Lead. Je werkt nauw samen in een team met drie programmeurs en een product owner. Je wordt actief betrokken om het team uit te breiden met meer programmeurs.

Wie ben jij?

We zoeken een Tech Lead voor onze snelgroeiende start-up in health & technology

 • Professionele software developer met ervaring in het ontwerpen en bouwen van applicaties en het maken van integraties
 • In staat zijn het applicatielandschap in health tech te overzien en diverse bestaande applicaties te integreren in ons eigen systeem
 • Je hebt veel energie waarmee je elegante en simpele oplossingen zoekt voor complexe (back-end) problemen
 • Ervaring met het vertalen van business wensen naar creatieve IT-oplossingen
 • Een duidelijke visie op hoe je software kan bouwen op een duurzame manier
 • Je haalt positieve energie uit de dynamiek van een start-up omgeving
 • Senioriteit op .NET Core (C#) en/of React (Javascript)
 • 5 a 10 jaar relevante werkervaring
 • WO werk en denkniveau, een topper op HBO niveau wordt ook uitgenodigd om te solliciteren

Wat is iPractice en OpenUp?

Onze ventures OpenUp en iPractice helpen mensen mentaal en fysiek gezond te worden en te blijven.  Wij ontwikkelen continu aan onze praktijk en online platform voor psychisch welzijn. Gebruikers kunnen direct aan de slag met verschillende online programma’s en face to face verbinden met een psycholoog. Alle programma’s zijn evidence-based, resultaatgericht en kort en krachtig. Duurzame resultaten komen voort uit dagelijks praktiseren en gebruikers worden daarin gedragen door een laagdrempelig systeem en netwerk van psychologen.  Wij bieden onze diensten aan in heel Europa, in diverse talen. Wij helpen honderden mensen per dag en het aantal gebruikers groeit snel.

Onze filosofie

Psychisch welzijn kun je zien als een getraind lichaam. Verzorg je dagelijks je lichaam goed, dan krijg je een sterk lichaam. Een lichaam dat tegen een stootje kan, een lichaam dat snel herstelt en dat een gezond immuunsysteem heeft. Ditzelfde geldt voor de psyche. Zorg je goed voor je psyche, dan wordt deze sterker, flexibeler en in staat tot herstel na psychische pijn.

Wij geloven dat professionele hulp hierbij toegankelijk moet zijn voor iedereen.  Makkelijk, betaalbaar, direct.  

Onze technologie

Wij ontwikkelen software voor onze psychologen en cliënten. Hiervoor maken wij data inzichtelijk voor de gebruiker en koppelen wij met verschillende bestaande systemen in de gezondheidszorg. De kern hierbij is onze eigen backend opgezet in .NET Core 2.2 met een SQL database en een frontend die gesplitst is in twee React apps. We maken gebruik van Azure en GitLab. Wij implementeren op hoog tempo nieuwe features. Tegelijkertijd onderhouden we ons systeem dat al intensief gebruikt wordt. Door de nauwe samenwerking met onze psychologen zie je direct de impact die onze software maakt.

Nieuwe features/uitdagingen kunnen onder andere bestaan uit: data uit verschillende bronnen combineren om het inzichtelijk te maken waar een gebruiker zich in zijn behandeltraject bevindt, data tussen de verschillende gekoppelde systemen synchroon houden, het ontwikkelen van een online gezondheidscheck om gebruikers inzicht te geven in hun psychisch welzijn.

Wat schrijven anderen over ons?

iPractice: https://ipractice.nl/blog/
OpenUp: https://www.openup.care/nieuws

Meer weten?

Bel of app Gijs Coppens, founder, op 06-25339682 of gijs@ipractice.nl