Huisartsenlezing: Trauma en behandelmogelijkheden

Vorm: thuis – live online learning

Datum: do 31 maart, 17.00-18.00 uur

Accreditatie: geaccrediteerd (accreditatie alleen voor huisartsen)

Kosten: kosteloos voor huisartsen en POH-GGZ

Docenten:

 • Simone das Dores, klinisch psycholoog iPractice
 • Iris Mirande, GZ-psycholoog iPractice  Opleidingsinformatie:

  Ongeveer 80% van de Nederlanders maakt gedurende zijn leven een traumatische ervaring mee en ongeveer 7% daarvan ontwikkelt ooit PTSS. De meeste mensen verwerken een traumatische ervaring op eigen kracht. Het beloop van eenmaal ontwikkelde PTSS is echter wel vaak chronisch. Behandeling is dan belangrijk om (tijdig) aan te bieden.

  PTSS wordt niet altijd herkend. Uit internationaal onderzoek is bekend, dat PTSS niet wordt herkend bij een groot aantal mensen dat professionele hulp zoekt. Dit betreft naar schatting 18-35% van de mensen die in de GGZ worden behandeld. Verder komt uit onderzoek naar voren dat veel mensen met PTSS geen hulp zoeken.

  PTSS kan in het algemeen goed behandeld worden. Er is over het algemeen geen reden om evidence based behandeling bij PTSS uit te stellen. Ook (of eigenlijk: juist) niet als de klachten of de traumatische ervaring(en) ernstig of ingewikkeld zijn. Alleen als er sprake is van een ernstige comorbide depressie, moet deze eerst behandeld worden.

  In deze webinar hoort u over de meest gangbare evidence based behandelingen voor PTSS en hoe u hiervoor kunt verwijzen. Daarnaast wordt er verwezen naar betrouwbare bronnen voor meer informatie.

  Competenties

  • Vakinhoudelijk/ klinisch handelen
  • Samenwerking
  • Kennis en wetenschap

  Doelstellingen

  • Kennis vergroten over trauma en PTSS
  • De herkenning optimaliseren
  • Inzicht in therapievormen en de werkzaamheid ervan t.b.v. goede psycho educatie
  • Verschil kunnen maken tussen een bGGZen sGGZ indicatie t.b.v. verwijzing

  Beoogd Resultaat

  Er is een gedegen en up to date kennis over trauma, herkenning ervan en de meest gangbare, evidence based behandelingen hiervoor. De indicatiestelling hiervoor is besproken en er is voldoende kennis van het aanbod om te kunnen verwijzen naar een zorgaanbieder in de bGGZ of sGGZ.

  In vervolgbijeenkomst(en)

  Het streven is om een geaccrediteerde serie huisartsenlezingen te organiseren. Het zal telkens (medisch) psychologische onderwerpen betreffen.

  Werkvormen

  Er wordt gestart met een plenaire lezing. O.b.v. eerdere feedback zal er geen interactief gedeelte plaatsvinden. Wel is er alle ruimte voor vragen en inbreng eigen casuïstiek.

  NieuwsWebinar
  ×