Waarom iPractice

iPractice biedt evidence based behandelingen voor iedereen die wil werken aan zijn psychische gezondheid. Naast regulier contact met onze psychologen, zetten wij slimme technologie in om tot duurzame resultaten te komen.

iPractice biedt chattherapie gebaseerd op wetenschappelijk bewezen methoden. De chattherapie wordt – indien gewenst – aangevuld met verdiepende gesprekken. De verdiepende gesprekken vinden plaats op locatie of per videoconsult. In plaats van af-en-toe contact met je psycholoog, kom je bij ons in een “flow” van behandeling waarbij er meerdere keren per week contact is.

Wij hebben geen wachtlijsten, dus je kan direct aan de slag.

Wat zijn de wachttijden?

Wij hebben geen wachttijden. Je kan direct starten.

Hoe gaan wij te werk?

Je kan telefonisch of via chat altijd vrijblijvend informatie opvragen of kennismaken met een van onze psychologen. Indien je huisarts je direct naar ons verwezen heeft, zullen wij diezelfde dag nog telefonisch contact met je opnemen.

Tijdens het telefonische kennismakingsgesprek zal de psycholoog samen met jou exploreren wat je vragen zijn en waar je aan zou willen werken. Op basis van het kennismakingsgesprek wordt samen beoordeeld welk van de iPractice programma’s het beste bij je past.

Als we voldoende informatie hebben, wordt je gekoppeld aan een van onze psychologen en kan je direct van start met je eigen online programma. Meerdere keren per week ontvang je begeleiding, online interventies een opdrachten in de online spreekkamer. Tevens kun je delen wat je denkt, voelt en doet in het dagelijks leven.

Op basis van jouw klachten en je hulpvraag beoordelen we samen of videoconsults en/of gesprekken op locatie met een gespecialiseerde psycholoog worden toegevoegd aan je online programma.

De behandeling wordt halverwege en aan het einde geëvalueerd. Samen wordt steeds bekeken of we op de goede weg zijn.
Ook na afronding van een iPractice programma, blijft je psycholoog voor jou beschikbaar. Als je dat wil, blijf je via chat met elkaar verbonden. Als je dan in de toekomst nog een vraag hebt, of je zit ergens mee, dan kun je dat alsnog delen. Op die manier willen we je ook op de lange termijn kunnen steunen.

Welke soorten behandelingen biedt iPractice aan?

Bij iPractice kan je terecht met veel verschillende hulpvragen en klachten. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: angstklachten, piekeren, en stress, maar ook bijvoorbeeld een negatief zelfbeeld of eenzaamheid. Op basis van jouw klachten en hulpvraag kunnen we samen een behandelplan opstellen, waarin we ook behandelinterventies kunnen toepassen.

Om te beginnen maken we gebruik van oplossingsgericht therapie en positieve psychologie. Hierbij kijken we naar jouw sterke kanten die je kunt inzetten om je hulpvraag aan te pakken. Daarnaast bieden we cognitieve gedragstherapie aan (CGT), waarbij je leert om anders tegen je problemen aan te kijken. Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat problemen in stand gehouden worden door iemands gedachten en gedrag. Tijdens deze therapie leer je naar deze gedachten en gedragingen te kijken en ze anders te interpreteren. Het doel is om zo een objectieve blik te ontwikkelen op je gevoelens en waarnemingen, waardoor je negatieve gevoelens zullen verdwijnen. Ook maken we gebruik van Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Hierin leer je om makkelijke om te gaan met obstakels en moeilijkheden die je tegenkomt in het leven (acceptance), zodat je meer tijd kunt investeren in zaken die je écht belangrijk vindt (commitment).  

Daarnaast maken we ook gebruik van mindfulness, waarmee je leert om bewuster te leven en meer aanwezig te zijn in het hier en nu. Dit kan je helpen om je minder zorgen te maken over zaken in de toekomst bijvoorbeeld. 

Bij traumagerelateerde vraagstukken maken we ook gebruik van EMDR therapie. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, een therapie speciaal ontwikkeld voor mensen die last blijven houden van een traumatische gebeurtenis. Het kan namelijk zijn dat je na een ingrijpende gebeurtenis in je leven psychische klachten ontwikkeld, zoals flashbacks en herbelevingen of schrik- en vermijdingsreacties. EMDR kan helpen om deze klachten te verminderen. 

 

 

Kan ik familie, vrienden of andere naasten betrekken in mijn behandeling?

Ja, de mogelijkheid om familie, vrienden of andere naasten te betrekken is er. Dit bespreek je samen met je psycholoog bij de start of in de loop van je behandeling. Zo kunnen jullie er samen voor kiezen om iemand aan te laten sluiten bij de behandeling, indien dat passend en helpend is. Daarnaast worden jouw naasten betrokken door ze een rol te geven in de oefeningen en opdrachten die je gaat uitvoeren in het dagelijks leven.

Wij bij iPractice geloven erin dat dagelijkse oefeningen helpen om je nieuw geleerde inzichten goed te leren toepassen in je leven. Ook hierin kunnen naasten betrokken worden. 

Meet iPractice de ervaringen van cliënten?

Zeker.  Wij vinden het belangrijk om een goed beeld te krijgen van hoe onze cliënten hun behandeling bij iPractice ervaren.  Wij gebruiken de resultaten om de kwaliteit van onze zorg te evalueren en te verbeteren.

Aan het eind van elke behandeling, vragen wij aan onze cliënten om een Consumer Quality Index (CQi) in te vullen.  Dit is een meetinstrument waarmee zorgaanbieders ervaring van cliënten in kaart kunnen brengen.

Onze gemiddelde rapport cijfer voor 2020 ( t/m 31 oktober, 218 ingevulde CQis) = 8,4

Daarnaast vragen wij aan onze cliënten om een beoordeling op Zorgkaart Nederland in te vullen, zodat potentiële cliënten van een onafhankelijke bron ervaringen van onze cliënten kunnen lezen.  Wij nodigen je graag uit om onze beoordelingen (9+) te lezen.

Wat moet ik downloaden om gebruik te maken van de online spreekkamer?

Om gebruik te kunnen maken van de online spreekkamer, dien je de applicatie Wire te downloaden op je smartphone, je tablet en/of je desktop. Wire is een hoogst beveiligd systeem om vertrouwelijk informatie met elkaar uit te kunnen wisselen via chat of videoverbinding. We adviseren je de ‘personal’ versie te downloaden. Deze versie is gratis en beschikt over voldoende mogelijkheden voor je behandeling. Je kunt Wire hier downloaden.

Als je Wire hebt geïnstalleerd en een account met gebruikersnaam hebt aangemaakt, kan je deze binnen de Wire app doorgeven aan ons. Zoek naar het account ‘Team iPractice’ (@teamipractice) en stuur een bericht met je naam en gebruikersnaam. Zo kunnen wij je persoonlijke behandelomgeving activeren.

Wanneer biedt iPractice verzekerde zorg en wanneer niet?

Verzekerde zorg:
Psychologische behandeling valt onder verzekerde zorg indien je een verwijzing van de huisarts hebt en er sprake is van psychische stoornis. Je kan je verwijsbrief meebrengen of mailen, ook kan je de huisarts vragen om digitaal te verwijzen via het verwijssysteem Zorgdomein.

Onverzekerde zorg:
Wanneer je wel klachten ervaart en tegen zaken aanloopt, maar er is geen sprake is van een psychische stoornis, betreft het onverzekerde zorg. Wij kunnen je met deze klachten eveneens goed helpen. Er zal een traject op maat samengesteld worden en de kosten hiervan zijn voor eigen rekening, of voor rekening van je werkgever. Uiteraard hanteren wij de gangbare en begrensde tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Kan ik de kosten terugkrijgen van mijn zorgverzekering?

Ja, iPractice voldoet aan de gestelde wettelijke eisen binnen de verzekerde zorg en onze behandelingen worden na afronding dan ook vergoed uit je basispakket. Uiteraard moet je dan wel in aanmerking komen voor verzekerde zorg.

Bel ons gerust als je hier vragen over hebt, wij zoeken het samen met je uit.

Wat wordt de vergoeding van mijn zorgverzekering?

De kosten van de behandeling worden vergoed indien er sprake is van verzekerde zorg. De hoogte van je vergoeding hangt af van je type basisverzekering en je specifieke polisvoorwaarden. De vergoeding door zorgverzekeraar vindt plaats na afronding van het iPractice behandelprogramma.

In het algemeen zijn er twee typen basisverzekeringen te onderscheiden: de naturapolis en de restitutiepolis. In geval van een naturapolis, heb je beperkte keuzevrijheid en vergoedt je verzekeraar een bepaald percentage van onze eindnota. Vaak ligt dit percentage tussen de 55% en 80%. In geval van een restitutiepolis, heb je meer keuzevrijheid en vergoedt je verzekeraar een hoger percentage van onze eindnota. Vaak ligt dit percentage tussen de 80% en 100%. Onze psychologen kunnen voor je uitzoeken wat jouw vergoeding zal worden. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Bel ons gerust als je hier vragen over hebt, wij zoeken het samen met je uit.

Wat kost behandeling door iPractice?

Online iPractice programma’s met aanvullende videoconsults of consults op locatie – Verzekerde zorg

Op basis van je klachten en je sociale situatie heeft De Nederlandse Zorgautoriteit bepaald welke ‘zorgprestatie’ geleverd mag worden en welke tarieven daar tegenover staan. Aan het begin van het programma, wordt besproken welke zorgprestatie geleverd zal worden. Dit bepaalt ook de totale prijs van het traject.
Hieronder staat een overzicht van de tarieven van de verschillende trajecten:

  • Alleen intaketraject: € 225,00
  • Traject Kort (gemiddeld 1-2 maanden): € 520,00
  • Traject Middellang (gemiddeld 2-3 maanden): € 880,00
  • Traject Intensief (gemiddeld 3-5 maanden): € 1.400,00

Let op! Voor allerlei vormen van gezondheidszorg uit de basisverzekering wordt € 385,- per kalenderjaar aan eigen risico in rekening gebracht. Dit eigen risico betaal je aan de zorgverzekeraar. Houd daar dus rekening mee.

Online iPractice programma’s met aanvullende videoconsults en losse consults – Onverzekerde zorg

Hieronder staan de kosten voor onverzekerde zorg. Hierbij hanteren wij de gestelde tarieven van de Nederlandse Zorg Autoriteit:

  • Los consult op locatie of videoconsult: € 110,00 per consult
  • Traject Kort (gemiddeld 1-2 maanden): € 520,00
  • Traject Middellang (gemiddeld 2-3 maanden): € 880,00
  • Traject Intensief (gemiddeld 3-5 maanden): € 1.400,00
Hoe betaal ik de behandeling?

Wij maken gebruik van betaling via automatisch incasso. Bij de start van het programma zal een incassomachtiging getekend worden, waarna elke 4 weken een bedrag van € 149,00 wordt geïncasseerd.

Indien er sprake is van verzekerde zorg, krijg je bij afronding van het programma de eindnota toegestuurd, welke je kan indienen bij je zorgverzekeraar. Tevens wordt er berekend welk deel van de totale kosten al is voorgeschoten middels de automatisch incasso. Drie weken na afronding van het programma zal het restbedrag worden geïncasseerd. Doorgaans vergoed de zorgverzekeraar de eindnota binnen twee weken.

Welke samenwerking heeft iPractice met andere zorgaanbieders?

iPracitce heeft een groot team van psychologen met verschillende expertises, waardoor wij constant van elkaar kunnen blijven leren en onze zorg verbeteren.

Toch kan het zijn dat een hulpvraag niet passend is bij iPractice of dat wij geen aanbod hebben voor jouw desbetreffende hulpvraag. Wij helpen je dan een goede verwijzing te krijgen naar een plek die voor jou wel passend is. Hiervoor hebben wij een goede samenwerking met de crisisdienst in de betreffende regio’s, met wie wij laagdrempelig kunnen overleggen. Daarnaast hebben we goede contacten met verschillende Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) aanbieders (o.a. Arikin Punt P, GGZ Ingeest en Vitaalpunt). We kunnen hiermee overleggen en kijken of een verwijzing meer passend zou zijn. 

Daarnaast hebben we ook goed contact met de verwijzende huisartsen en POH’s, met wie we samen kunnen werken om de beste zorg voor jou te vinden.

Is iPractice NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd?

Ja, wij zijn NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd, wat betekent dat wij voldoen aan de (wettelijk) gestelde eisen voor informatiebeveiliging binnen de zorg.

Hoe zit het met privacy?
Bij iPractice houden wij van openheid en transparantie. Wij zijn daarom ook open en transparant over hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan. Jouw privacy staat bij ons altijd op nummer één. Jouw gegevens zijn veilig bij ons en we zullen deze netjes gebruiken.
Alle antwoorden op jouw vragen over hoe wij omgaan met jouw gegevens zijn te vinden in ons privacy statement.
Ik ben ontevreden over iPractice, wat nu?

Ben je ontevreden over onze diensten, dan hopen wij dat je dit met ons wil bespreken. Je bespreekt je klacht in eerste instantie met je gespecialiseerde psycholoog. Soms kan dit lastig zijn of voel je de ruimte niet om je klacht bespreekbaar te maken. In dat geval kan je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van iPractice. De klachtenfunctionaris is aangesteld via de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). De klachtenfunctionaris is zodanig getraind dat zij -naast de eerste klachtopvang- tevens een bemiddelende rol kan spelen bij de afhandeling van je klacht.

Voor meer informatie zie www.lvvp.info of bel met (088) 234 1606.

Waar kan ik de kwaliteitstatuten vinden?

Gijs Coppens BIG: 89922500025
Simone das Dores BIG: 19062794025, 19062794016
Nine Gramberg BIG: 79925798125
Yvonne Jongma BIG: 19922482225
Zoila Knel BIG: 69922388425
Mirte Verkuijlen BIG: 19913722425
Bregje Brenninkmeijer BIG: 29916932625
Camille Kooijman van den Brink – BIG 99927137725
Mariëlle van der Meer – BIG 79922477625
Irene Bakker – BIG 89927460325
Carlos Hoogenboom – BIG 29920961525
Kiki Bruggink – BIG 79916843625
Iris Mirande – BIG 29917956725
Eline van Eechoud – BIG 29925387825
Mirjam van der Brug – BIG 79925181125