Waarom iPractice

iPractice biedt evidence based behandelingen voor iedereen die wil werken aan zijn psychische gezondheid. Naast regulier contact met onze psychologen, zetten wij slimme technologie in om tot duurzame resultaten te komen.

iPractice biedt chattherapie gebaseerd op wetenschappelijk bewezen methoden. De chattherapie wordt – indien gewenst – aangevuld met verdiepende gesprekken. De verdiepende gesprekken vinden plaats op locatie of per videoconsult. In plaats van af-en-toe contact met je psycholoog, kom je bij ons in een “flow” van behandeling waarbij er meerdere keren per week contact is.

Wij hebben geen wachtlijsten, dus je kan direct aan de slag.

Hoe gaan wij te werk?

Je kan telefonisch of via chat altijd vrijblijvend informatie opvragen of kennismaken met een van onze psychologen. Indien je huisarts je direct naar ons verwezen heeft, zullen wij diezelfde dag nog telefonisch contact met je opnemen.

Tijdens het telefonische kennismakingsgesprek zal de psycholoog samen met jou exploreren wat je vragen zijn en waar je aan zou willen werken. Op basis van het kennismakingsgesprek wordt samen beoordeeld welk van de iPractice programma’s het beste bij je past.

Als we voldoende informatie hebben, wordt je gekoppeld aan een van onze psychologen en kan je direct van start met je eigen online programma. Meerdere keren per week ontvang je begeleiding, online interventies een opdrachten in de online spreekkamer. Tevens kun je delen wat je denkt, voelt en doet in het dagelijks leven.

Op basis van jouw klachten en je hulpvraag beoordelen we samen of videoconsults en/of gesprekken op locatie met een gespecialiseerde psycholoog worden toegevoegd aan je online programma.

De behandeling wordt halverwege en aan het einde geëvalueerd. Samen wordt steeds bekeken of we op de goede weg zijn.
Ook na afronding van een iPractice programma, blijft je psycholoog voor jou beschikbaar. Als je dat wil, blijf je via chat met elkaar verbonden. Als je dan in de toekomst nog een vraag hebt, of je zit ergens mee, dan kun je dat alsnog delen. Op die manier willen we je ook op de lange termijn kunnen steunen.

Wat moet ik downloaden om gebruik te maken van de online spreekkamer?

Om gebruik te kunnen maken van de online spreekkamer, dien je de applicatie Wire te downloaden op je smartphone, je tablet en/of je desktop. Wire is een hoogst beveiligd systeem om vertrouwelijk informatie met elkaar uit te kunnen wisselen via chat of videoverbinding. We adviseren je de ‘personal’ versie te downloaden. Deze versie is gratis en beschikt over voldoende mogelijkheden voor je behandeling. Je kunt Wire hier downloaden.

Als je Wire hebt geïnstalleerd en een account met gebruikersnaam hebt aangemaakt, kan je deze binnen de Wire app doorgeven aan ons. Zoek naar het account ‘Team iPractice’ (@teamipractice) en stuur een bericht met je naam en gebruikersnaam. Zo kunnen wij je persoonlijke behandelomgeving activeren.

Wanneer biedt iPractice verzekerde zorg en wanneer niet?

Verzekerde zorg:
Psychologische behandeling valt onder verzekerde zorg indien je een verwijzing van de huisarts hebt en er sprake is van psychische stoornis. Je kan je verwijsbrief meebrengen of mailen, ook kan je de huisarts vragen om digitaal te verwijzen via het verwijssysteem Zorgdomein.

Onverzekerde zorg:
Wanneer je wel klachten ervaart en tegen zaken aanloopt, maar er is geen sprake is van een psychische stoornis, betreft het onverzekerde zorg. Wij kunnen je met deze klachten eveneens goed helpen. Er zal een traject op maat samengesteld worden en de kosten hiervan zijn voor eigen rekening, of voor rekening van je werkgever. Uiteraard hanteren wij de gangbare en begrensde tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Kan ik de kosten terugkrijgen van mijn zorgverzekering?

Ja, iPractice voldoet aan de gestelde wettelijke eisen binnen de verzekerde zorg en onze behandelingen worden na afronding dan ook vergoed uit je basispakket. Uiteraard moet je dan wel in aanmerking komen voor verzekerde zorg.

Bel ons gerust als je hier vragen over hebt, wij zoeken het samen met je uit.

Wat wordt de vergoeding van mijn zorgverzekering?

De kosten van de behandeling worden vergoed indien er sprake is van verzekerde zorg. De hoogte van je vergoeding hangt af van je type basisverzekering en je specifieke polisvoorwaarden. De vergoeding door zorgverzekeraar vindt plaats na afronding van het iPractice behandelprogramma.

In het algemeen zijn er twee typen basisverzekeringen te onderscheiden: de naturapolis en de restitutiepolis. In geval van een naturapolis, heb je beperkte keuzevrijheid en vergoedt je verzekeraar een bepaald percentage van onze eindnota. Vaak ligt dit percentage tussen de 55% en 80%. In geval van een restitutiepolis, heb je meer keuzevrijheid en vergoedt je verzekeraar een hoger percentage van onze eindnota. Vaak ligt dit percentage tussen de 80% en 100%. Onze psychologen kunnen voor je uitzoeken wat jouw vergoeding zal worden. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Bel ons gerust als je hier vragen over hebt, wij zoeken het samen met je uit.

Wat kost behandeling door iPractice?

Online iPractice programma’s en losse consults – Onverzekerde zorg
Hieronder staan de kosten voor de 100% online iPractice programma’s. Hieraan kunnen op verzoek videoconsults of consults op locatie worden toegevoegd door een van onze psychologen. Hierbij hanteren wij de gestelde tarieven van de Nederlandse Zorg Autoriteit:

 • 100% online chattherapie € 249,00 per 4 weken
 • Los consult op locatie (Amsterdam) of videoconsult: € 104,99 per consult

Online iPractice programma’s met aanvullende videoconsults of consults op locatie – Verzekerde zorg
Op basis van je klachten en je sociale situatie heeft De Nederlandse Zorgautoriteit bepaald welke ‘zorgprestatie’ geleverd mag worden en welke tarieven daar tegenover staan. Aan het begin van het programma, wordt besproken welke zorgprestatie geleverd zal worden. Dit bepaalt ook de totale prijs van het traject.
Hieronder staat een overzicht van de tarieven van de verschillende trajecten:

 • Alleen intaketraject: € 179,00
 • Traject Kort (gemiddeld 1-2 maanden): € 499,00
 • Traject Middellang (gemiddeld 2-3 maanden): € 849,00
 • Traject Intensief (gemiddeld 3-5 maanden): € 1.349,00

Let op! Voor allerlei vormen van gezondheidszorg uit de basisverzekering wordt € 385,- per kalenderjaar aan eigen risico in rekening gebracht. Dit eigen risico betaal je aan de zorgverzekeraar. Houd daar dus rekening mee.

Hoe betaal ik de behandeling?

Wij maken gebruik van betaling via automatisch incasso. Bij de start van het programma zal een incassomachtiging getekend worden, waarna elke 4 weken een bedrag van € 149,00 wordt geïncasseerd.

Indien er sprake is van verzekerde zorg, krijg je bij afronding van het programma de eindnota toegestuurd, welke je kan indienen bij je zorgverzekeraar. Tevens wordt er berekend welk deel van de totale kosten al is voorgeschoten middels de automatisch incasso. Drie weken na afronding van het programma zal het restbedrag worden geïncasseerd. Doorgaans vergoed de zorgverzekeraar de eindnota binnen twee weken.

Wat zijn de wachttijden?

Wij hebben geen wachttijden. Je kan direct starten.

Hoe zit het met privacy?

Bij iPractice vinden we dat wederzijds vertrouwen en onze beroepscode leidend zijn in onze dienstverlening. Daarom is het voor ons vanzelfsprekend dat privacy een belangrijk recht is. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van onze (toekomstige) cliënten.

Onze bedrijfsvoering is zodanig ingericht dat je er als (toekomstig) gebruiker van onze diensten zeker van kan zijn dat de persoonsgegevens die je met ons deelt in veilige handen zijn. Hieronder hebben we de uitgangspunten beschreven waarop ons beleid omtrent privacy & data rust. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze gedetailleerde privacy statement.

Je gegevens zijn van jezelf

 • Wij vragen je om toestemming voor het gebruik van je gegevens daar waar wij deze nodig hebben
 • Behalve voor (psycho)medische en wettelijke doeleinden verwijderen wij gegevens, met betrekking tot je behandeling, zoveel mogelijk nadat deze is afgelopen
 • Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan derden, behalve als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening
 • Je kan ten alle tijden je gegevens bij ons opvragen of laten verwijderen
 • Wij vragen je om toestemming voor het gebruik van je gegevens in geanonimiseerde of gepseudonimiseerde vorm voor de verbetering van onze diagnostiek en behandeling. Daarmee verbeteren wij onze (psycho)medische zorg voor toekomstige cliënten.

Inzichtelijkheid in en verwerking van je persoonsgegevens is beperkt

 • Wij verwerken je gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor deze noodzakelijk zijn
 • Alleen medewerkers die betrokken zijn bij de behandeling hebben toegang tot je (psycho)medische gegevens, overige persoonsgegevens zijn alleen inzichtelijk voor medewerkers die deze nodig hebben voor onze bedrijfsvoering
 • Onze behandelaars zijn medisch gecertificeerd en vallen onder een beroepsgeheim. Overige medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht
 • Daar waar mogelijk werken wij zoveel mogelijk met geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens

Wij werken in een beveiligde omgeving, en met betrouwbare partners

 • Onze systemen en processen zijn beveiligd om te voorkomen dat je gegevens gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn
 • Alle partners waar wij mee werken voor het leveren van onze diensten zijn geselecteerd op basis van strikte eisen met betrekking tot hun betrouwbaarheid
 • Wij hebben dataverwerkingsovereenkomsten afgesloten met al onze partners

Wij voldoen aan alle geldende wetten en juridische richtlijnen

 • Wij voldoen aan alle richtlijnen die gelden binnen het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en bestaande regels over privacy in de zorg
 • Onze processen sluiten zoveel mogelijk aan bij de NEN7510 standaard voor de zorg. Wij werken er hard aan om deze certificering te bemachtigen

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van ons privacy beleid dan kan je contact met ons opnemen via team@ipractice.nl.

Ik ben ontevreden over iPractice, wat nu?

Ben je ontevreden over onze diensten, dan hopen wij dat je dit met ons wil bespreken. Je bespreekt je klacht in eerste instantie met je gespecialiseerde psycholoog. Soms kan dit lastig zijn of voel je de ruimte niet om je klacht bespreekbaar te maken. In dat geval kan je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van iPractice. De klachtenfunctionaris is aangesteld via de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). De klachtenfunctionaris is zodanig getraind dat zij -naast de eerste klachtopvang- tevens een bemiddelende rol kan spelen bij de afhandeling van je klacht.

Voor meer informatie zie www.lvvp.info of bel met (088) 234 1606.

Waar kan je ons kwaliteitsstatuut vinden?

Gijs Coppens BIG: 89922500025
Simone das Dores BIG: 19062794025, 19062794016
Nine Gramberg BIG: 79925798125
Yvonne Jongma BIG: 19922482225
Zoila Knel BIG: 69922388425
Mirte Verkuijlen BIG: 19913722425
Yara Wurtz BIG: 99923986025
Bregje Brenninkmeijer BIG: 29916932625
Sanne Haarsma BIG 89920261825
Camille Kooijman van den Brink – BIG 99927137725
Mariëlle van der Meer – BIG 79922477625
Irene Bakker – BIG 89927460325