• iPractice biedt evidence-based behandelingen door vakkundige en gekwalificeerde psychologen voor iedereen die wil werken aan zijn of haar psychische gezondheid.
 • Naast verdiepende gesprekken met spreekkamer psychologen, biedt iPractice ook de optie voor online chat contact of volledige online behandelingen via videoconsult.
 • In plaats van af-en-toe contact met je psycholoog, kom je bij ons in een “flow” van behandeling waarbij er meerdere keren per week contact is.

Gemiddeld kun je bij iPractice sneller terecht met jouw hulpvraag, helemaal als je ervoor kiest om de behandeling volledig online te doen.

Wil je de spreekkamer gesprekken op een van de locaties doen? Dan zijn de volgende wachttijden voor het eerste contact een gemiddelde indicatie:

Alkmaar: ongeveer 3 dagen
Amsterdam:
ongeveer 1 week
Den Haag: ongeveer 1 week
Deventer: ongeveer 3 dagen
Eindhoven: ongeveer 3 dagen
Groningen: ongeveer 3 dagen
Nijmegen: ongeveer 3 dagen
Rotterdam: ongeveer 3 dagen
Utrecht: ongeveer 3 dagen
Alles online: ongeveer 3 dagen

Dit is de wachttijd tot het eerste gesprek met een van onze psychologen. Als je een behandeling wil starten bij iPractice, plannen we direct met jou een pre-intake in. Voor dit gesprek vragen we je om een online vragenformulier in te vullen, zo kunnen we de behandeling snel starten.

Bij iPractice kun je vrijblijvend telefonisch of via online contactformulier kennismaken met een psycholoog.

Als je huisarts je naar ons heeft verwezen, nemen we dezelfde dag nog telefonisch contact met je op. Tijdens het kennismakingsgesprek zal de psycholoog met jou bespreken waar je aan wilt werken en welk iPractice programma het beste bij je past.

Zodra we voldoende informatie hebben, word je gekoppeld aan een psycholoog en kun je direct starten met je eigen programma.

Je ontvangt regelmatig begeleiding, interventies en opdrachten online en in de spreekkamer. Afhankelijk van je klachten en hulpvraag kunnen video-consults en/of gesprekken op locatie worden toegevoegd aan je online programma.

De behandeling wordt halverwege en aan het einde geëvalueerd om te beoordelen of we op de goede weg zijn. Zelfs na afronding van een iPractice programma blijft je psycholoog beschikbaar via chat voor eventuele vragen of ondersteuning op de lange termijn.

Bij iPractice kun je terecht voor verschillende hulpvragen, zoals angstklachten, piekeren, stress, negatief zelfbeeld en depressie. We bieden diverse behandelmethoden aan, waaronder oplossingsgerichte therapie, positieve psychologie, cognitieve gedragstherapie (CGT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Mindfulness en EMDR-therapie voor traumagerelateerde vraagstukken en PTSS.
 • Oplossingsgerichte therapie en positieve psychologie om jouw sterke kanten te benutten.
 • Cognitieve gedragstherapie helpt je om anders naar je problemen te kijken en negatieve gedachten en gedragingen te veranderen.
 • ACT richt zich op het accepteren van obstakels en het focussen op wat echt belangrijk voor je is.
 • Mindfulness helpt je om bewuster te leven en meer in het moment te zijn, waardoor je je minder zorgen maakt over de toekomst.
 • Bij traumagerelateerde klachten en PTSS wordt EMDR-therapie toegepast om flashbacks, herbelevingen en andere symptomen te verminderen.
Samen met jou stellen we een behandelplan op dat aansluit bij jouw specifieke klachten en hulpvraag. Lees meer over alle behandelingen.

Ja, de mogelijkheid om familie, vrienden of andere naasten te betrekken is er. Dit bespreek je samen met je psycholoog bij de start of in de loop van je behandeling. Zo kunnen jullie er samen voor kiezen om iemand aan te laten sluiten bij de behandeling, indien dat passend en helpend is. Daarnaast worden jouw naasten betrokken door ze een rol te geven in de oefeningen en opdrachten die je gaat uitvoeren in het dagelijks leven.

Wij bij iPractice geloven erin dat dagelijkse oefeningen helpen om je nieuw geleerde inzichten goed te leren toepassen in je leven. Ook hierin kunnen naasten betrokken worden. 

Zeker. Wij vinden het belangrijk om een goed beeld te krijgen van hoe onze cliënten hun behandeling bij iPractice ervaren. Wij gebruiken de resultaten om de kwaliteit van onze zorg te evalueren en te verbeteren.

Aan het eind van elke behandeling, vragen wij aan onze cliënten om een Consumer Quality Index (CQi versie 5.1) in te vullen. Dit is een meetinstrument waarmee zorgaanbieders ervaring van cliënten in kaart kunnen brengen. iPractice had in 2023 een CQI van 8,4.

Daarnaast vragen wij aan onze cliënten om een beoordeling op Zorgkaart Nederland in te vullen, zodat potentiële cliënten van een onafhankelijke bron ervaringen van onze cliënten kunnen lezen.  Wij nodigen je graag uit om onze beoordelingen (9+) te lezen.

Voor de online gesprekken werk je met de applicatie Wire. Wire is een hoogst beveiligd systeem om vertrouwelijk informatie met elkaar uit te kunnen wisselen via chat of videoverbinding. We adviseren je de ‘personal’ versie te downloaden. Deze versie is gratis en beschikt over voldoende mogelijkheden voor je behandeling. Je kunt Wire hier downloaden.

Als je Wire hebt geïnstalleerd en een account met gebruikersnaam hebt aangemaakt, kan je deze binnen de Wire app doorgeven aan ons. Zoek naar het account ‘Team iPractice’ (@teamipractice) en stuur een bericht met je naam en gebruikersnaam. Zo kunnen wij je persoonlijke behandelomgeving activeren.

Verzekerde zorg:
Psychologische behandeling valt onder verzekerde zorg indien je een verwijzing van de huisarts hebt en er sprake is van een officiële diagnose volgens de richtlijnen van de DSM-5. Je kan je verwijsbrief meebrengen of mailen, ook kan je de huisarts vragen om digitaal te verwijzen via het verwijssysteem Zorgdomein.

Onverzekerde zorg:
Indien er geen sprake is van een psychische stoornis, of het betreft burn-out klachten, slaapproblemen zonder psychische onderliggende stoornis en seksuele vraagstukken, dan betreft het onverzekerde zorg. Wij kunnen je met deze klachten eveneens goed helpen. Er zal een traject op maat samengesteld worden en de kosten hiervan zijn voor eigen rekening, of voor rekening van je werkgever. Uiteraard hanteren wij de gangbare en begrensde tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Lees meer informatie over het verkrijgen van een verwijsbrief en de kosten van een psycholoog en behandeling.

Ja, iPractice voldoet aan de gestelde wettelijke eisen van verzekerde zorg. Behandelingen worden vergoed uit je basisverzekering mits het om psychische klachten die zijn vastgesteld in de DSM-5.

Ook heb je hiervoor een verwijsbrief nodig van bijvoorbeeld een huisarts.

Alle zorgverzekeraars vergoeden 100% van onze zorg, behalve Achmea en ENO. Deze zorgverzekeraars vergoeden een deel van onze zorg. Lees hier meer over wat precies een psycholoog kost  en welke kosten worden vergoed.

Alle zorgverzekeraars vergoeden 100% van onze zorg, behalve Achmea (Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO en ProLife) en ENO. Deze verzekeraars vergoeden ca 70%. Kijk hiervoor op de website van je verzekeraar welk % voor jou van toepassing is.

Bel ons gerust als je hier vragen over hebt, wij zoeken het samen met je uit.

De kosten hangen af van de duur van jouw behandeling. Hieronder vind je een indicatie van de kosten;

 • Intake traject*: ongeveer € 325,- (zonder verwijzing huisarts)
 • Traject Kort (2-3 maanden): ongeveer € 875,-
 • Traject Middellang (3-4 maanden): ongeveer € 1500,-
 • Traject Intensief (5-7 maanden): ongeveer € 2175,-

* De intakefase bestaat uit 2 gesprekken: 1 met een online psycholoog en 1 met een spreekkamer psycholoog. Lees meer over de werkwijze van iPractice.

Vergeet niet dat je zorgverzekeraar standaard een eigen risico van € 385,- per kalenderjaar rekent.

Onze psychologen helpen graag zoveel mogelijk mensen. We vragen je om alleen in uiterste nood een afspraak af te zeggen. Als jij afzegt, is het voor ons lastig om dat plekje aan iemand anders te geven. Door zo min mogelijk af te zeggen, houden we de wachttijd voor iedereen zo kort mogelijk.

Als je een keer echt niet kunt komen op je afspraak, vragen wij het volgende:

 • Als je niet kunt komen naar de praktijk, kan de afspraak altijd digitaal plaatsvinden.
 • Als je ook niet via videobellen of via de telefoon met de psycholoog kunt afspreken, vragen wij je om de afspraak af te zeggen minimaal 2 werkdagen voor de afspraak.
 • Als je korter dan 2 werkdagen voor de afspraak afzegt, brengen we een no show tarief van €60,- in rekening.

Voor het chat contact brengen we wekelijks 15 minuten in rekening; dit is voor het contact zelf én de voorbereiding en uitwerking daarvan. De duur van het daadwerkelijke contact kan per week verschillen. We houden hierin een gemiddelde tijdsbesteding per week aan. Het kan zijn dat het tijdstip van onze chat niet exact overeenkomt met het exacte tijdstip van het chatcontact op de factuur.

Als jij verzekerd bent bij een zorgverzekeraar met wie wij een contract hebben, dan wordt de rekening direct naar je zorgverzekeraar gestuurd. Ben je verzekerd bij Achmea (Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO of ProLife) of ENO dan betaal je de zorg aan iPractice. Jij kunt de nota dan declareren bij je zorgverzekeraar.

Wij maken gebruik van betaling via een betaalverzoek. Daarnaast kun je ook kiezen voor een automatisch incasso. Bij de start van het programma zal een incassomachtiging getekend worden, waarna aan het einde van elke maand de contacten van die maand in rekening worden gebracht. Indien van toepassing, kun je deze kosten direct declareren bij je zorgverzekeraar.

Aan het einde van de behandeling wordt er berekend welk deel van de totale kosten al is voorgeschoten middels de automatisch incasso. Drie weken na afronding van het programma zal het restbedrag worden geïncasseerd.

iPractice heeft een groot team van psychologen met verschillende expertises, waardoor wij constant van elkaar blijven leren en onze zorg verbeteren.

Toch kan het zijn dat een hulpvraag niet passend is bij iPractice of dat wij geen aanbod hebben voor jouw desbetreffende hulpvraag. Wij helpen je dan een goede verwijzing te krijgen naar een plek die voor jou wel passend is. Hiervoor hebben wij een goede samenwerking met de crisisdienst in de betreffende regio’s, met wie wij laagdrempelig kunnen overleggen. Daarnaast hebben we goede contacten met verschillende Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) aanbieders. We kunnen hiermee overleggen en kijken of een verwijzing meer passend zou zijn.

Daarnaast hebben we ook goed contact met de verwijzende huisartsen en POH’s, met wie we samen kunnen werken om de beste zorg voor jou te vinden.

Ja, wij zijn NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd, wat betekent dat wij voldoen aan de (wettelijk) gestelde eisen voor informatiebeveiliging binnen de zorg.

Bij iPractice houden wij van openheid en transparantie. Wij zijn daarom ook open en transparant over hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan. Jouw privacy staat bij ons altijd op nummer één. Jouw gegevens zijn veilig bij ons en we zullen deze netjes gebruiken.
Alle antwoorden op jouw vragen over hoe wij omgaan met jouw gegevens zijn te vinden in ons privacy statement.

Ja, iPractice beschikt over een informatiebeveiligingsbeleid. Dit beleid kan indien gewenst worden opgevraagd via [email protected].

Ben je ontevreden over onze diensten, dan hopen wij dat je dit met ons wil bespreken. Je bespreekt je klacht in eerste instantie met je gespecialiseerde psycholoog. Soms kan dit lastig zijn of voel je de ruimte niet om je klacht bespreekbaar te maken. In dat geval kan je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van iPractice. De klachtenfunctionaris is te bereiken via [email protected]. De klachtenfunctionaris kan een bemiddelende rol kan spelen bij de afhandeling van je klacht.

iPractice heeft een clientenraad die zo veel mogelijk betrokken wordt bij de gang van zaken rondom zorg, het beleid en de dienstverlening. We doen suggesties voor verbetering aan iPractice, altijd vanuit het perspectief van cliënten. Heb je ook een suggestie voor verbetering? stuur dan een bericht naar [email protected].

De cliëntenraad behandelt niet individuele klachten. Daarvoor is de klachtenfunctionaris. Als klachten veel voorkomen kan de cliëntenraad deze bekijken en verbetervoorstellen doen.

Aan de slag met iPractice?

Neem vandaag nog vrijblijvend contact op en krijg informatie over een passend behandelprogramma voor jou.