iPractice biedt evidence based behandelingen voor iedereen die wil werken aan zijn psychische gezondheid. Naast regulier contact met onze psychologen, zetten wij slimme technologie in om tot duurzame resultaten te komen.

iPractice biedt chattherapie gebaseerd op wetenschappelijk bewezen methoden. De chattherapie wordt – indien gewenst – aangevuld met verdiepende gesprekken. De verdiepende gesprekken vinden plaats op locatie of per videoconsult. In plaats van af-en-toe contact met je psycholoog, kom je bij ons in een “flow” van behandeling waarbij er meerdere keren per week contact is.

Wij hebben geen lange wachtlijsten, dus je kan direct aan de slag.

Je kunt bij ons sneller jouw behandeling starten als je ervoor kiest alle behandelingen online te doen.

Wil je de spreekkamer gesprekken op locatie doen? Dan hebben wij momenteel de volgende wachttijden bij onze praktijken:

Amsterdam: vanaf 8 weken
Den Haag: vanaf 5 weken
Deventer: vanaf 5 weken
Eindhoven: vanaf 1 week
Groningen: vanaf 1 week
Nijmegen: vanaf 1 week
Rotterdam: vanaf 2 weken
Utrecht: vanaf 3 weken
Alles online: vanaf 1 week

Dit is de wachttijd tot het eerste gesprek met een van onze psychologen (de pré-intake). Voordat dit gesprek plaatsvindt, start je de behandeling al door een online vragenformulier in te vullen.

Je kan telefonisch of via chat altijd vrijblijvend informatie opvragen of kennismaken met een van onze psychologen. Indien je huisarts je direct naar ons verwezen heeft, zullen wij diezelfde dag nog telefonisch contact met je opnemen.

Tijdens het telefonische kennismakingsgesprek zal de psycholoog samen met jou exploreren wat je vragen zijn en waar je aan zou willen werken. Op basis van het kennismakingsgesprek wordt samen beoordeeld welk van de iPractice programma’s het beste bij je past.

Als we voldoende informatie hebben, wordt je gekoppeld aan een van onze psychologen en kan je direct van start met je eigen online programma. Meerdere keren per week ontvang je begeleiding, online interventies een opdrachten in de online spreekkamer. Tevens kun je delen wat je denkt, voelt en doet in het dagelijks leven.

Op basis van jouw klachten en je hulpvraag beoordelen we samen of videoconsults en/of gesprekken op locatie met een gespecialiseerde psycholoog worden toegevoegd aan je online programma.

De behandeling wordt halverwege en aan het einde geëvalueerd. Samen wordt steeds bekeken of we op de goede weg zijn.
Ook na afronding van een iPractice programma, blijft je psycholoog voor jou beschikbaar. Als je dat wil, blijf je via chat met elkaar verbonden. Als je dan in de toekomst nog een vraag hebt, of je zit ergens mee, dan kun je dat alsnog delen. Op die manier willen we je ook op de lange termijn kunnen steunen.

Bij iPractice kan je terecht met veel verschillende hulpvragen en klachten. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: angstklachten, piekeren, en stress, maar ook bijvoorbeeld een negatief zelfbeeld of eenzaamheid. Op basis van jouw klachten en hulpvraag kunnen we samen een behandelplan opstellen, waarin we ook behandelinterventies kunnen toepassen.

Om te beginnen maken we gebruik van oplossingsgericht therapie en positieve psychologie. Hierbij kijken we naar jouw sterke kanten die je kunt inzetten om je hulpvraag aan te pakken. Daarnaast bieden we cognitieve gedragstherapie aan (CGT), waarbij je leert om anders tegen je problemen aan te kijken. Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat problemen in stand gehouden worden door iemands gedachten en gedrag. Tijdens deze therapie leer je naar deze gedachten en gedragingen te kijken en ze anders te interpreteren. Het doel is om zo een objectieve blik te ontwikkelen op je gevoelens en waarnemingen, waardoor je negatieve gevoelens zullen verdwijnen. Ook maken we gebruik van Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Hierin leer je om makkelijke om te gaan met obstakels en moeilijkheden die je tegenkomt in het leven (acceptance), zodat je meer tijd kunt investeren in zaken die je écht belangrijk vindt (commitment).  

Daarnaast maken we ook gebruik van mindfulness, waarmee je leert om bewuster te leven en meer aanwezig te zijn in het hier en nu. Dit kan je helpen om je minder zorgen te maken over zaken in de toekomst bijvoorbeeld. 

Bij traumagerelateerde vraagstukken maken we ook gebruik van EMDR therapie. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, een therapie speciaal ontwikkeld voor mensen die last blijven houden van een traumatische gebeurtenis. Het kan namelijk zijn dat je na een ingrijpende gebeurtenis in je leven psychische klachten ontwikkeld, zoals flashbacks en herbelevingen of schrik- en vermijdingsreacties. EMDR kan helpen om deze klachten te verminderen. 

 

 

Ja, de mogelijkheid om familie, vrienden of andere naasten te betrekken is er. Dit bespreek je samen met je psycholoog bij de start of in de loop van je behandeling. Zo kunnen jullie er samen voor kiezen om iemand aan te laten sluiten bij de behandeling, indien dat passend en helpend is. Daarnaast worden jouw naasten betrokken door ze een rol te geven in de oefeningen en opdrachten die je gaat uitvoeren in het dagelijks leven.

Wij bij iPractice geloven erin dat dagelijkse oefeningen helpen om je nieuw geleerde inzichten goed te leren toepassen in je leven. Ook hierin kunnen naasten betrokken worden. 

Zeker. Wij vinden het belangrijk om een goed beeld te krijgen van hoe onze cliënten hun behandeling bij iPractice ervaren. Wij gebruiken de resultaten om de kwaliteit van onze zorg te evalueren en te verbeteren.

Aan het eind van elke behandeling, vragen wij aan onze cliënten om een Consumer Quality Index (CQi versie 5.1) in te vullen. Dit is een meetinstrument waarmee zorgaanbieders ervaring van cliënten in kaart kunnen brengen.

Daarnaast vragen wij aan onze cliënten om een beoordeling op Zorgkaart Nederland in te vullen, zodat potentiële cliënten van een onafhankelijke bron ervaringen van onze cliënten kunnen lezen.  Wij nodigen je graag uit om onze beoordelingen (9+) te lezen.

Om gebruik te kunnen maken van de online spreekkamer, dien je de applicatie Wire te downloaden op je smartphone, je tablet en/of je desktop. Wire is een hoogst beveiligd systeem om vertrouwelijk informatie met elkaar uit te kunnen wisselen via chat of videoverbinding. We adviseren je de ‘personal’ versie te downloaden. Deze versie is gratis en beschikt over voldoende mogelijkheden voor je behandeling. Je kunt Wire hier downloaden.

Als je Wire hebt geïnstalleerd en een account met gebruikersnaam hebt aangemaakt, kan je deze binnen de Wire app doorgeven aan ons. Zoek naar het account ‘Team iPractice’ (@teamipractice) en stuur een bericht met je naam en gebruikersnaam. Zo kunnen wij je persoonlijke behandelomgeving activeren.

Verzekerde zorg:
Psychologische behandeling valt onder verzekerde zorg indien je een verwijzing van de huisarts hebt en er sprake is van psychische stoornis. Je kan je verwijsbrief meebrengen of mailen, ook kan je de huisarts vragen om digitaal te verwijzen via het verwijssysteem Zorgdomein.

Onverzekerde zorg:
Wanneer je wel klachten ervaart en tegen zaken aanloopt, maar er is geen sprake is van een psychische stoornis, betreft het onverzekerde zorg. Wij kunnen je met deze klachten eveneens goed helpen. Er zal een traject op maat samengesteld worden en de kosten hiervan zijn voor eigen rekening, of voor rekening van je werkgever. Uiteraard hanteren wij de gangbare en begrensde tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Ja, iPractice voldoet aan de gestelde wettelijke eisen van verzekerde zorg. Onze behandelingen worden vergoed uit je basisverzekering. Je hebt hiervoor een verwijsbrief nodig van bijvoorbeeld een huisarts. Alle zorgverzekeraars vergoeden 100% van onze zorg, behalve Achmea en ENO. Deze zorgverzekeraars vergoeden een deel van onze zorg. Zie ook “Wat kost een psycholoog? kopje “Vergoedt mijn verzekering de kosten?”.

Bel ons gerust als je hier vragen over hebt, wij zoeken het samen met je uit.

Alle zorgverzekeraars vergoeden 100% van onze zorg, behalve Achmea (Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO en ProLife) en ENO. Deze verzekeraars vergoeden ca 70%. Kijk hiervoor op de website van je verzekeraar welk % voor jou van toepassing is.

Bel ons gerust als je hier vragen over hebt, wij zoeken het samen met je uit.

De kosten hangen af van de duur van jouw behandeling. Hieronder vind je een indicatie van de kosten;

  • Intake traject*: ongeveer € 325,- (zonder verwijzing huisarts)
  • Traject Kort (2-3 maanden): ongeveer € 875,-
  • Traject Middellang (3-4 maanden): ongeveer € 1500,-
  • Traject Intensief (5-7 maanden): ongeveer € 2175,-

* De intakefase bestaat uit 2 gesprekken: 1 met een online psycholoog en 1 met een spreekkamer psycholoog. Lees meer over de werkwijze van iPractice.

Vergeet niet dat je zorgverzekeraar standaard een eigen risico van € 385,- per kalenderjaar rekent.

Onze psychologen helpen graag zoveel mogelijk mensen. We vragen je om alleen in uiterste nood een afspraak af te zeggen. Als jij afzegt, is het voor ons lastig om dat plekje aan iemand anders te geven. Door zo min mogelijk af te zeggen, houden we de wachttijd voor iedereen zo kort mogelijk.

Als je een keer echt niet kunt komen op je afspraak, vragen wij het volgende:

  • Als je niet kunt komen naar de praktijk, kan de afspraak altijd digitaal plaatsvinden.
  • Als je ook niet via videobellen of via de telefoon met de psycholoog kunt afspreken, vragen wij je om de afspraak af te zeggen minimaal 2 werkdagen voor de afspraak.
  • Als je korter dan 2 werkdagen voor de afspraak afzegt, brengen we een no show tarief van €60,- in rekening.

Voor het chat contact brengen we wekelijks 15 minuten in rekening; dit is voor het contact zelf én de voorbereiding en uitwerking daarvan. De duur van het daadwerkelijke contact kan per week verschillen. We houden hierin een gemiddelde tijdsbesteding per week aan. Het kan zijn dat het tijdstip van onze chat niet exact overeenkomt met het exacte tijdstip van het chatcontact op de factuur.

Als jij verzekerd bent bij een zorgverzekeraar met wie wij een contract hebben, dan wordt de rekening direct naar je zorgverzekeraar gestuurd. Ben je verzekerd bij Achmea (Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO of ProLife) of ENO dan betaal je de zorg aan iPractice. Jij kunt de nota dan declareren bij je zorgverzekeraar.

Wij maken gebruik van betaling via een betaalverzoek. Daarnaast kun je ook kiezen voor een automatisch incasso. Bij de start van het programma zal een incassomachtiging getekend worden, waarna aan het einde van elke maand de contacten van die maand in rekening worden gebracht. Indien van toepassing, kun je deze kosten direct declareren bij je zorgverzekeraar.

Aan het einde van de behandeling wordt er berekend welk deel van de totale kosten al is voorgeschoten middels de automatisch incasso. Drie weken na afronding van het programma zal het restbedrag worden geïncasseerd.

iPractice heeft een groot team van psychologen met verschillende expertises, waardoor wij constant van elkaar blijven leren en onze zorg verbeteren.

Toch kan het zijn dat een hulpvraag niet passend is bij iPractice of dat wij geen aanbod hebben voor jouw desbetreffende hulpvraag. Wij helpen je dan een goede verwijzing te krijgen naar een plek die voor jou wel passend is. Hiervoor hebben wij een goede samenwerking met de crisisdienst in de betreffende regio’s, met wie wij laagdrempelig kunnen overleggen. Daarnaast hebben we goede contacten met verschillende Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) aanbieders. We kunnen hiermee overleggen en kijken of een verwijzing meer passend zou zijn.

Daarnaast hebben we ook goed contact met de verwijzende huisartsen en POH’s, met wie we samen kunnen werken om de beste zorg voor jou te vinden.

Ja, wij zijn NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd, wat betekent dat wij voldoen aan de (wettelijk) gestelde eisen voor informatiebeveiliging binnen de zorg.

Bij iPractice houden wij van openheid en transparantie. Wij zijn daarom ook open en transparant over hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan. Jouw privacy staat bij ons altijd op nummer één. Jouw gegevens zijn veilig bij ons en we zullen deze netjes gebruiken.
Alle antwoorden op jouw vragen over hoe wij omgaan met jouw gegevens zijn te vinden in ons privacy statement.

Ben je ontevreden over onze diensten, dan hopen wij dat je dit met ons wil bespreken. Je bespreekt je klacht in eerste instantie met je gespecialiseerde psycholoog. Soms kan dit lastig zijn of voel je de ruimte niet om je klacht bespreekbaar te maken. In dat geval kan je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van iPractice. De klachtenfunctionaris is te bereiken via [email protected]. De klachtenfunctionaris kan een bemiddelende rol kan spelen bij de afhandeling van je klacht.