Fleur is GZ-psycholoog bij iPractice. In haar behandelingen luistert zij zorgvuldig en zonder oordeel naar wat jij verbaal en non-verbaal communiceert. Haar stijl kenmerkt zich door openheid, vertrouwen en warmte. Aan de hand van nieuwsgierige en confronterende vragen zet zij jou aan het denken over hoe jij weer meer regie over jouw leven kan pakken. Er is, naast de worstelingen die je ervaart, ook ruimte voor het ontdekken van jouw sterke kanten. Deze sterke kanten worden in de behandeling benut om jouw veerkracht te vergroten, zodat jij beter kunt omgaan met de onontkomenlijke moeilijkheden en tegenslagen van het leven. Zowel nu als in de toekomst.

Fleur heeft ervaring met het behandelen van diverse klachten, waaronder (verschillende vormen van) angst, depressie, ADHD, rouw, milde persoonlijkheidsproblematiek, en met thema’s als negatief zelfbeeld, assertiviteit en perfectionisme. Zij stemt haar behandeling af op de hulpvraag van de client en zij werkt met elementen van ACT, CGT, mindfulness, en oplossingsgerichte therapie.

Fleur heeft de master Forensic Psychology aan de Universiteit Maastricht afgerond. Daarna heeft zich daarna verder gespecialiseerd tot GZ-psycholoog aan de RINO Utrecht en bij De Spreekkamer in Rotterdam (vrijgevestigde praktijk voor (psycho)therapie).