psychologist_iris_meeuwsen_ipractice

Iris Meeuwsen - psycholoog

Afspraak maken met Iris?

phoneBel 024-2022566

Iris is een online psycholoog die jou helpt om handvatten vanuit de therapie te vertalen naar het dagelijkse leven. Samen met jou onderzoekt zij je krachten en mogelijkheden binnen de situatie waarin jij je bevindt. Iris hecht veel waarde aan het stilstaan bij en volgen van je eigen gevoel en behoeften. Ze vindt het daarom belangrijk dat er een veilige en prettige sfeer is waar je jezelf kunt zijn en je durft te uiten.

Iris is rustig, gestructureerd, geduldig en gemotiveerd om samen toe te werken naar het beoogde doel.

Iris heeft de master ‘Gezondheidszorgpsychologie’ afgerond aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Vervolgens heeft zij enkele jaren als psycholoog in het verpleeghuis gewerkt, waarbij zij vooral neuropsychologisch onderzoek deed en (mediatieve) behandelingen gaf.