Forse groei online consult in de ggz

ICT & Health

Dat de coronacrisis en de daaraan verbonden contact beperkende maatregelen een grote invloed hebben op de zorg staat buiten kijf. Zo vinden steeds meer (poliklinische) controles en gesprekken op afstand plaats, telefonisch of via beeldbellen. Deze ontwikkeling is ook duidelijk zichtbaar in de GGZ. Zorgverzekeraar VGZ en ggz-behandelaars zagen de afgelopen maanden dat het aantal online gevoerde therapeutische gesprekken met bijna een derde gestegen is in Nederland.

Lees hier het volledige artikel terug.

In de persNieuws
×