iPractice ontvangt het Gouden Randje van Stichting KiBG

iPractice ontvangt het Gouden Randje van Stichting KiBG

iPractice ontving de afgelopen jaren het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ. Dit jaar heeft iPractice het certificaat én Het Gouden Randje ontvangen. Wij zijn trots op deze erkenning! Berend Mosk van het KIBG deelt waarom iPractice er als zorgorganisatie uitsprong en het Gouden Randje verdient.

 

Wat houdt het Keurmerk Kortdurende Generalistisch GGZ in?

‘Het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ van Stichting KiBG* biedt erkenning aan zorgaanbieders van kortdurende generalistische GGZ die een stapje extra doen voor goede zorg. Keurmerkdragers zijn voor ons zorgaanbieders die trots zijn op hun vak. Ze zijn transparant en zelfkritisch. En ze dragen bij aan de ontwikkeling van kortdurend generalistisch behandelen. Kort gezegd lopen zij op vrijwillige basis net wat harder voor de kwaliteit van de zorg. 

Het Keurmerk bestaat uit een beoordeling op drie niveaus. We kijken naar:

 

 • Wat gebeurt er in de spreekkamer? 
 • Wat gebeurt er op organisatieniveau? 
 • Wat doe je als organisatie in je netwerk?

 

Wanneer je aan alle criteria voldoet, mag je als zorgaanbieder het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ dragen.’ 

 

Wat is het verschil met het Gouden Randje?

‘Het Gouden Randje staat naast het Keurmerk. We kijken hiervoor naar cliëntgerichtheid.’ 

 

Hoe wordt de selectie van het Gouden Randje gedaan?

‘We selecteren keurmerkdragers die cliëntwaarderingen verzamelen en publiceren. We kijken hiervoor naar de CQi en waarderingen op Zorgkaart Nederland. Het eindoordeel ligt bij ervaringsdeskundigen. De scores van iPractice zijn:

 

  • CQi van 8,5 met een uitschieter op de subscore Samen Beslissen; 
  • Een 9,5 op Zorgkaart NL;
  • Geselecteerd door ervaringsdeskundigen.

 

Welke criteria hanteren de ervaringsdeskundigen?

‘De ervaringsdeskundigen vinden drie onderdelen belangrijk:

 

 • Hoe maak je de cliënt ervan bewust dat een behandeling kortdurend is? (Ongeveer 750 minuten). 
 • Hoe zetten jullie in op samenwerking? 
 • Wat zijn de verbeteringen die jullie je hebben voorgenomen voor volgend jaar?

 

Er zijn uiteindelijk 20 Keurmerkdragers geselecteerd voor het Gouden Randje. iPractice mag dus echt trots zijn op deze prestatie.’

 

Wat heeft ervoor gezorgd dat iPractice is geselecteerd?

‘Jullie werken oplossingsgericht en geven wat de cliënt nodig heeft om met zelfvertrouwen en tools zelfstandig verder te kunnen. Jullie zijn heel duidelijk over het aantal contacten dat een client kan verwachten. Wanneer de hulpvraag niet past bij iPractice (te licht of te zwaar), helpen jullie de client met passend advies. 

 

iPractice werkt goed samen met huisartsen en bedrijfsartsen waardoor de overdracht van en naar iPractice goed is ingericht. Daarnaast is iPractice een lerende organisatie die inzet op voortdurende verbetering van kwaliteit. Het actief vragen van klantenervaringen en feedback is hier een bewijs van. Tot slot waarderen we ook hoe jullie je visie en werkwijze ontsluiten voor andere professionals in de vorm van workshops en webinars om zo anderen te laten profiteren van jullie kennis en ervaring. Dat sluit goed aan bij het doel van het KiBG om kennisdeling tussen aanbieders te stimuleren.’

 

Hoe kijkt het KIBG tegen de opwaarste druk in de ggz?

‘Wij delen de visie van iPractice dat kortdurend generalistisch behandelen een oplossing is voor de grote wachtlijsten in de sector. Als meer mensen kortdurend behandeld worden, blijft er meer ruimte over voor cliënten die een langdurige behandeling echt nodig hebben. Jullie zetten elke dag je beste beentje voor om impact te maken in het leven van jullie cliënten. Met het Gouden Randje kan iedereen dat nu zien.’

 

*Het KiBG is een netwerk- en kennisorganisatie binnen de kortdurende generalistische GGZ. Zij bevordert het creëren, delen en gebruiken van kennis over dit specialisme. 

 

Nieuws
Dit bericht is gepost in Nieuws. Bookmark de link.
×