Huisartsenlezing: technieken uit de schematherapie 16 november 2023

Vorm: thuis – live online learning

Datum: do 16 november, 17:15 – 18:15 uur

Accreditatie: geaccrediteerd (accreditatie alleen voor huisartsen), 1 accreditatiepunt

Kosten: kosteloos voor huisartsen en POH-GGZ

Docenten:

 • Bregje Brenninkmeijer, GZ-psycholoog iPractice
 • Anne-Aimee Blacquiere, Psycholoog iPractice  Opleidingsinformatie:

  Tijdens dit webinar besteden we aandacht aan:

  1. Wat is schematherapie?
  2. Diagnostiek: Wanneer schematherapie in de Basis-GGZ, wanneer S-GGZ, wat te doen bij twijfel?
  3. Fasen in de schematherapie
  4. Tips om mee te kunnen geven


  Competenties

  • Vakinhoudelijk/ klinisch handelen;
  • Samenwerking;
  • Kennis en wetenschap.

   

  Doelstellingen

  • Kennis vergroten over technieken uit de schematherapie als behandeling;
  • De herkenning optimaliseren;
  • Verschil kunnen maken tussen een bGGZen sGGZ indicatie t.b.v. verwijzing.

   

  Beoogd Resultaat

  Er is een gedegen en up to date kennis over wat schematherapie is, wanneer het wordt ingezet en hoe u de juiste verwachtingen schept voor de patiënt. De indicatiestelling hiervoor is besproken en er is voldoende kennis van de behandelwijze om te kunnen verwijzen naar een geschikte zorgaanbieder in de bGGZ of sGGZ.

   

  In vervolgbijeenkomst(en)

  Het streven is om een geaccrediteerde serie huisartsenlezingen te organiseren. Het zal telkens (medisch) psychologische onderwerpen betreffen.

   

  Werkvormen

  Er wordt gestart met een plenaire lezing. Door de presentatie heen worden ook vragen aan deelnemers gesteld. Deze kunnen individueel beantwoord worden. Daarnaast is er alle ruimte voor vragen en inbreng van eigen casuïstiek.

  NieuwsWebinar
  ×