‘Sterke Start in de Basis GGZ’

iPractice doet mee aan onderzoek naar transdiagnostische variabelen

Zorg op maat, afgestemd met de cliënt. Dat is waar wij in geloven. Maar welke variabelen zijn nou van belang om mee te nemen? Deze vraag motiveerden wetenschappers aan de Universiteit Leiden om op onderzoek te gaan naar de voorspellende waarden van een aantal transdiagnostische variabelen zoals piekeren, slaapklachten en trauma. iPractice is een van de vijf deelnemende GGZ instellingen aan dit lopende onderzoek.

‘Sterke Start in de Basis GGZ’

Het onderzoek ‘Sterke Start in de Basis GGZ’ poogt de voorspellende waarden in kaart te brengen van een aantal transdiagnostische factoren. Dat wil zeggen: factoren die ongeacht de diagnosestelling een effect hebben op de behandeling. 

“Tot nu toe is er vooral onderzoek gedaan naar de mate waarin reguliere gegevens van een cliënt, zoals geslacht, leeftijd en diagnose voorspellend zijn voor het behandelverloop en de behandeluitkomst. De voorspellende waarde daarvan is beperkt. Daarom worden in het lopende onderzoek nieuwe gegevens verzameld over de transdiagnostische factoren slaap, piekeren, traumatische gebeurtenissen en zelfregie.”

Wat kunnen wij hiermee?

Vanuit de resultaten kan geconcludeerd worden of het nut heeft om trauma, slaapproblemen en/of herhaalde negatieve gedachtes beter in kaart te brengen voor de start van de behandeling. Daarnaast kunnen de gegevens een rol gaan spelen in een voorspellingsmodel die kijkt naar de behandelvoortgang ten opzichte van wat je aan verandering zou mogen verwachten. 

“Deze informatie wordt zodanig weergegeven dat het ondersteuning geeft aan het gesprek met de cliënt op basis waarvan jullie samen beslissen hoe de behandeling verloopt; moet de behandeling worden aangepast, of is de ingezette behandeling goed om de hulpvraag effectief te kunnen beantwoorden?”

Wie doen er mee?

Deelnemende onderzoekers: Dr. Kim de Jong (Universiteit Leiden), prof dr. Bea Tiemens (Radboud Universiteit) en dr. Joran Lokkerbol (Trimbos instituut) vormen de inhoudelijke kernprojectgroep voor deze studie. Annika van den Haak en Eline Meijer (Stichting KiBG) ondersteunen deze projectgroep.

Deelnemende instellingen tot nu toe zijn: Pro Persona, Indigo West (Parnassia Groep), Bas (GGNet), Prezens (GGZ Ingeest) en iPractice.

Stay tuned voor de resultaten!

Nieuws
Dit bericht is gepost in Nieuws. Bookmark de link.
×