Huisartsenlezing: Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk

Vorm: thuis – live online learning

Datum: dinsdag 17 mei, 17.00-18.00 uur

Accreditatie: Geaccrediteerd voor huisarts en POH-GGZ

Kosten: kosteloos voor huisartsen en POH-GGZ

Docenten:

  • Simone das Dores, klinisch psycholoog iPractice
  • Nine Gramberg, GZ-psycholoog iPractice

Opleidingsinformatie:

Oplossingsgerichte therapie is doelgerichte therapie. Het draait om wat de cliënt wil in de toekomst, de focus ligt niet op het exploreren en analyseren van het probleem. Uit verschillende onderzoeken is namelijk gebleken dat het enkel werken aan klachten niet loont. Ook is er noodzaak voor werken aan de krachten.

In deze lezing hoort u meer over de effectiviteit van de oplossingsgerichte therapie in huisartsenpraktijken. Daarnaast wordt er verwezen naar betrouwbare bronnen voor meer informatie.

Competenties

  • Vakinhoudelijk/ klinisch handelen
  • Samenwerking
  • Kennis en wetenschap

Doelstellingen

  • Kennis vergroten over effectiviteit van oplossingsgerichte therapie
  • Oplossingsgerichte vragen stellen voor in de praktijk m.b.t. taal
  • Verschil kunnen maken tussen medisch model en oplossingsgericht model

Beoogd resultaat

Oplossingsgerichte therapie in huisartsenpraktijken waarbij patiënten kijken naar hun gewenste toekomst/uitkomst, wat patiënten willen, waar ze naartoe willen, positieve emoties, voordelen, sterke kanten, successen en mogelijkheden.

In vervolgbijeenkomst(en)

Het streven is om een geaccrediteerde serie huisartsenlezingen te organiseren. Het zal telkens (medisch) psychologische onderwerpen betreffen.

Werkvormen

Er wordt gestart met een plenaire lezing. O.b.v. eerdere feedback zal er geen interactief gedeelte plaatsvinden. Wel is er alle ruimte voor vragen en inbreng eigen casuïstiek.

NieuwsWebinar
×