Domino den Balvert - psycholoog

Afspraak maken met Domino?

phoneBel 024-2022566

Domino ondersteunt en motiveert je als online psycholoog om elementen uit de therapie actief toe te passen in het dagelijks leven. Ze gelooft namelijk dat verandering plaatsvindt door dagelijks te oefenen en te ervaren. Domino denkt in mogelijkheden en gaat oplossingsgericht te werk waarbij jouw doelen centraal staan. Ze werkt graag vanuit een holistische visie. Ze kijkt naar de mens als geheel en de samenhang tussen verschillende factoren die maken dat je minder goed in je vel zit. Domino hecht veel waarde aan het creëren van een veilige sfeer en biedt een onbevooroordeeld luisterend oor.

Domino heeft de klinische master Cognitieve Neuropsychologie afgerond aan de Universiteit van Tilburg en heeft haar praktijkstage gedaan in een revalidatiecentrum op de afdeling niet-aangeboren hersenletsel.

Domino behandelt in het Nederlands en Engels.